Kosár tartalma


A bevásárlókosara jelenleg üres.
  

Moksa Cseppek

Moksa Cseppek


Bach virágterápia


Mi a Bach-virágterápia?

A Bach-virágterápia módszert dr. Edward Bach az 1930-as években dolgozta ki.
Észrevette, hogy bizonyos növények rezgése megfelel adott lelki problémáknak. Ezeknek a gyógyító erejű növényeknek az energiáját megfelelő módszerrel kinyerve a lélekre ható, tehát nem hatóanyag elvű gyógyszer nyerhető. Azoknak, akik még nem ismerős a Bach-virágterápia leginkább a homeopátiához tudnám hasonlítani. Edward Bach is homeopata orvosként kezdte pályafutását. Módszerének lényege a homeopátia magasabb rezgésre való felemelése és lényeges leegyszerűsítése. Míg a homeopátia, szinte végtelen számú szerrel dolgozik, addig a Bach virágterápia 38 archetipikus, vagyis ősi lelki problémára kínál gyógyírt. Ebből a 38 lelki típusból kell kiválasztanunk a számunkra szükséges gyógyszert. Edward Bach is, a hasonló a hasonlót gyógyítja elvet alkalmazta, de továbbvitte a gondolat menetet és azt hirdette, hogy a betegség az a hasonló, ami a hasonló lelki problémát orvosolni képes. Ha a betegség a segítségünkre siet, hogy felhívja a figyelmünket lelki tévedésünkre, akkor a betegség, mindjárt gyógyszerré válik a kezünkben. A gyógyszer, pedig addig kell, amíg a problémát magunkban fel nem oldjuk. A hasonlót a hasonlóval elv lényege, azon a szellemi törvényen - ezt a törvényt megtaláljuk a fizikában is - alapul, hogy ha egy rezgés egy azonos frekvenciájú, de ellentétes fázisú rezgéssel találkozik a két rezgés, kioltja egymást.

 

 

A Tizenkét Gyógyító és más orvosságok

Itt található 38 gyógyító esszencia, 7 csoportra osztva. 

A Tizenkét Gyógyító és más orvosságok
[1936-os kiadás - C.W. Daniel Co.]


Érthetőbben:
A lelki problémám képvisel egy bizonyos rezgést, a megfelelő Bach virágterápiás gyógyszereket kiválasztva - Egyszerre több szert is kiválasztunk egy kezelés alkalmával - létrejön egy a lelki problémával ellentétes fázisban dolgozó kioltó rezgés, ami segít a probléma okait helyre tenni.

"Gyógyítsd Tenmagad" - "Ismerd meg Önmagad"
Az előbbi idézet volt Edward Bach mottója. Ez azt jelenti, hogy nem elég, ha becsepegtetem a megfelelő Bach virágterápiás keveréket, hanem meg kell lennie bennem annak az elhatározásnak is, hogy meg akarok gyógyulni. Nekem magamnak kell felelőssé válnom a gyógyulásomért. Nem háríthatom a felelősséget az orvosra, terapeutára, vagy a gyógyszerre. A lelkemmel kell harmóniába kerülnöm, amihez a Bach virágterápia jó segítség, de önmagában nem elég. Edward Bach víziója az volt, hogy a Bach virágesszenciák legyenek ott minden család szekrényében, mivel a konkrétan megfogalmazott érzelmi reakciókon keresztül egy hétköznapi ember is ki tudja választani, hogy családtagjainak, barátainak milyen szerre van szüksége. 

A Bach-virágterápia hatása és tipikus reakciók
"Mi történik, amikor beveszem az első Bach-virágkeverékemet?" "Mit várhatok, mivel kell számolnom?"
Ezekre a kérdésekre általános érvényű válasz nem adható, mert minden ember jellemstruktúrájának megfelelően reagál a Bach-virágenergiákra: az egyik tétovázva és lassan, a másik határozottan és gyorsan. Az is különbség, hogy az ember akut lelki válságban van-e ("A' sík), vagy inkább krónikus lelkiállapotot ("B" sík) akar harmonizálni: minél akutabb a helyzet, annál gyorsabban lesz érezhető a Bach-virágok hatása. Minél el-fogulatlanabb marad az ember, és minél kevésbé szilárdak az elképzelései a várt hatásról, annál több szabadságot ad belső irányításának, hogy új ösztön­zéseket nyújtson, és hatékony változásokat indítson be. Egy Bach-virágterápiás beszélgetésnél a szándék és az intenzitás döntő katalizá­torok a Bach-virágkeverék hatásfokára nézve. Ezzel magyarázható, hogy azok a keverékek, amelyeket mellékesen, mintegy kísérletként vagy laza "társasjátékként" határozott meg valaki, kevésbé intenzíven hatnak, mert a kiválasztásnál nem állt a háttérben tiszta szellemi kívánalom, illetve igazi mély vágy. Egy jól megválasztott keverék az első bevételkor felvillanyoz: olyasfajta érzést ad, mint amikor egy kapcsolat újjáéled két meghitt beszélgetőtárs között, akik régóta nem beszéltek egymással. A nagyon érzékeny emberek közvetlenül élik meg ezt a pillanatot: "Nagyon mély lélegzetet kellett vennem." "Egyszeriben minden világosabbá vált bennem." "Kellemes borzongás járt át" "Már az első korty után elkezdett fájni egy régi sebhely a lábamon, amelyet 15 éven át észre sem vettem - mintha újból átjárta volna a vér." A folyamat lezajlásának két klasszikus mintája A Bach-virágok harmonizáló impulzusokat indítanak el, amelyek különbö­zőképpen dolgozhatók fel: Egy aktuális válsághelyzet (például egy heves vita a felnőtt fiúgyermekkel) elveszíti az élét. Az érzelmi zűrzavar feloldódik. Az ember ismét képes vilá­gosan gondolkodni, újra bízni kezd benne, hogy a problémát meg tudja oldani. Krónikus válság esetén (ha például egy ingatag önbizalmú ember elveszíti az állását, ami még inkább aláássa az önérzetét) két különböző reakcióminta figyelhető meg:

Kezdet felfelé tartó tendenciával
Az első keverék bevételét pozitívan éljük meg. Az ember kikerül a "gödör­ből", talán évek óta most először alussza át zavartalanul az éjszakát. Megle­pően bizakodó és magabiztos. A belső irányítás úgyszólván bátorításnak szánja ezt a reakciót, hogy megmutassa, milyenek lehetnénk valójában, ahogy az az élettervben e] van gondolva. Ez a pozitív élmény teremti meg a belső késztetést arra, hogy engedjünk a változásnak. Körülbelül 3 héttel később, amikorra rendszerint elfogyott az első keve­rékes üveg tartalma, a közérzet szubjektívan "romlik". Most egy olyan fázis veszi kezdetét, amelyben a lelki és a fizikai állapot erős ingadozásoknak van alávetve. Ez idő alatt megy végbe tulajdonképpen a negatív lelki reakció-minták felülvizsgálata. Ezeket az állapotokat egyre tudatosabban éljük át, átvészeljük a fel-le ingadozásokat, míg végül a közérzet 2-3 további keverék bevétele után pozitív szinten stabilizálódik.

Kezdet lefelé tartó tendenciával
A második tipikus reakcióminta főként akkor figyelhető meg, amikor a lelki válság fizikai panaszokkal is társul. Az első bevétel után az ember rövidesen úgy érzi: most még sokkal ros­szabb lesz minden. A negatív érzések mélyrehatóbbak, és a testi tünetek fokozódnak. Ezek nem mellékhatások, hanem gyógyító reakciók, hasonla­tosak egy homeopátiás első reakcióhoz. Képzeljük el, hogy egy zsibbadt vagy érzéketlen testrészünkben egyszeriben szétárad az élet. Egy fájó gondolat, amelyet esetleg éveken keresztül elnyomtunk magunkban, hirtelen a tudatunkba tör. A tudat minden bővü­lése ellenreakciót hív elő a tudatalattiban. Ahogy a testi gyógyulás folyama­tában a fizikai anyagcseresalakok kimosódnak, úgy jönnek felszínre a lelki gyógyulás folyamatában a "lelki" anyagcseresalakok, hogy aztán "szétolvad­janak, mint a hó a napon" - mondja Bach. A tudatba azonban nem kerül más, csak amit "lelki organizmusunk" pil­lanatnyilag fel tud dolgozni. A virágimpulzusok hatására kellő időben törnek felszínre azok a problémák, amelyeket az életterv szerint most kell felismerni, és most lehet megoldani. Így a hagymahéjelv szerint egyik blokád a másik után kerül felszámolásra. Eközben az ember visszafelé halad múlt­jában, nemritkán egészen a gyermekkori traumatikus élményekig. Nagyon fontos, hogy ezeket a szubjektívan rosszabbodásként átélt fáziso­kat pozitív lelki gyógyulási folyamatnak fogja fel az ember. Ez a negatív ál-lapot többnyire csak néhány napig tart, és utána nemritkán váratlanul po­zitívra vált. A közérzet még egy ideig kis, hullámszerű ingadozásoknak van alávetve, amíg a stabilizálódás be nem következik.

Gyakori reakciók
-Tanácsok az első reakciók esetére

-Lépésről lépésre ritkítsuk a bevétel gyakoriságát, szükség esetén napi 1 x 1 cseppig. Ugyanakkor esetleg szedjünk rövid ideig Rescue-t a vi­zespohár módszer szerint.

-Vagy (a hősies változat): sűrítsük a bevétel gyakoriságát, akár napi 15 alkalommal 5 cseppig. Igy az első reakciós fázis nagyon gyorsan lefut.

-Nem szerencsés, ha teljesen leállunk a szedéssel, mert ki akarunk vár-ni egy kedvezőbb időpontot. A tapasztalat szerint ismét fellép minden tünet, amely a bevétel megszakításának napján fennállt, ha újra elkezd­jük szedni a virágkeveréket.

Amit az első három napban megélhetünk
Alapvetően minden reakciót el kellene fogadni, a kiváltott érzéseket pedig tudatosan megélni, illetve engedni a felmerülő igényeknek. Hiszen ennek a reakciónak az a feladata, hogy az energetikus egyensúlyt helyreállítsa. A gyakran megfigyelt reakciók a következők:
-A felszabadulás, az öröm, a megkönnyebbülés, az emelkedettség érzése a felsőbb énünkkel, belső irányításunkkal újonnan létrejött kapcsolatra utal.
-A mindennapokban nő a teljesítőképességünk: végre belevágunk valami-be, amit már régóta halogattunk.
-Nő a mozgásigényünk, vágyunk a természetbe.
-A belső nyugtalanság, az ingerlékenység, a szédülés a belső lelki folyamat jele.
-Több pihenést és alvást igényelünk, kivált olyanokra igaz ez, akiknek amúgy kevés alvásra van szükségük: a belső munka sok energiát igényel, amit átmenetileg kívülről vonunk el.

Tisztulási vágy: zuhanyozás, böjtölés.
-A testi tisztulás jelei, mint nátha, hasmenés, bő vizelet, nyirokcsomók megduzzadása, hirtelen bőrkiütések.
-Idegenkedés az izgatószerektől, a kávétól, a nikotintól, az alkoholtól.
-Erősebb reakciókkal kell számolnunk akkor, ha egyidejűleg böjtölünk, és olyan kezelések esetében is, amelyek az érzékeny energiaszintekre is hatás­sal vannak. Ilyenkor ajánlatos kevesebb számú cseppet és ritkábban bevenni.

Megfigyelések a virágok hosszabb ideig tartó szedése után
-Megváltozik az arcunk, tekintetünk lágyabb, élettelibb lesz.
-Kisugárzásunk életvidám és pozitív.
-Átmenetileg érzékenyebbek leszünk, erősebben hat ránk az időjárás-vál­tozás, és tudatosabban reagálunk hangulatváltozásainkra is.
-Szélsőséges evési és ivási szokásaink normalizálódnak.
-Környezetünk gyakran hamarabb veszi észre viselkedésünk kedvező válto­zásait, mint mi magunk: "A feleségem azt mondja, már nem reagálok olyan ingerülten!"
-Kapcsolatunkban csökken a feszültség.

Felismerések az álmokon keresztül
A Bach-cseppek szedésének talán e legérdekesebb reakciójánál igen világo­san megmutatkozik a belső irányítás hatása: azoknak többsége, akik jól megválasztott virágkeveréket vesznek be, az első két éjszakán szimbolikus álommal reagál. Több száz ilyen álomról szóló beszámoló kiértékelése után néhány ismétlődő minta figyelhető meg:

-Az álomban egy alapvető személyes konfliktus szimbolikus formában je­lenik meg: álmunkban az állomásra vezető utat keressük, de nem találjuk.
-Belső tisztulási folyamatunk fejeződik ki képszerűen. Azt álmodjuk példá­ul, hogy egy pincében szennyesünket mosógépek mossák.
-Személyiségünk blokkok része szimbolikusan kiteljesedik: álmunkban egy még sosem használt szobára bukkanunk saját házunkban.
-Az álmok szimbolikus nyelvének megfigyelése lehetővé teszi a tudati fej­lődés végigkísérését a legkorábbi állapottól kezdődően. Az álmok nemcsak arra utalnak, hogyan közelítünk pillanatnyilag a Bach-virágokhoz, hanem arra is, hogy a probléma megoldását milyen irányban keressük.
-Köztudomású, hogy mindenki álmodik, reggelre a legtöbben mégsem tudják, miről is álmodtak. Hiba volna arra a következtetésre jutnunk, hogy csak azért, mert nem emlékszünk az álmunkra, rossz a virágkeverékünk.

Ha nem érzünk semmilyen hatást
-A kezelés hatását számos tényező gátolhatja: a legkézenfekvőbb, hogy nem volt megfelelő a virágok kiválasztása, és/vagy nem szedtünk be eleget belőlük. Az is előfordulhat, hogy a negatív állapot súlypontja egészen más szinten van. A változó korban például a hormonális változásokkal összefüggő hangulatingadozások nem harmonizálhatók mindig egyedül a Bach-virágokkal. Gyakorta egyszerűen csak irreális elvárásaink vannak, abban reménykedünk, hogy a Bach-virágok segítségével rövid idő alatt egészen új ember lehet belőlünk. Pedig éppen a tartósan meglévő érzelmi minták kezelésénél van szükség türelemre.
-Sokan azt feltételezik, hogy a "több többet segít", és egyidejűleg több kü­lönböző terápiának is alávetik magukat, anélkül hogy bármelyikre igazán ráállnának. Így nem is várható kielégítő eredmény.
-Előfordulhat, hogy nincs "vonalunk° a Bach-virágokhoz, mert valaki csak rábeszélt minket erre a kezelésre. Ilyen esetben célravezető a kezelést elő­ször megszakítani és csak akkor folytatni, ha magunk érezzük szükségét.
-Számos esetben alakul ki stagnáló állapot akkor, ha a terápia során egy alapvető problémához nagyon közel kerültünk, amelynél tudat alatt lera­gadtunk. Az adott reakcióminták átalakításához valószínűleg alapvető vál­toztatásra volna szükség, például szakításra partnerünkkel vagy álláscseré-re, erre azonban még nem vagyunk felkészülve, mert még nincs hozzá elég lelkierőnk. Ilyenkor is a terápia megszakítása a célravezető, amíg azt nem érezzük, hogy már kellő erőnk van ahhoz, hogy a fejlődés következő lépé­sét előkészítsük.
-Megakadhat a Bach-virágterápia folyamata akkor is, ha nem tudatosan ugyan, de valamelyik szinten mégis gátoljuk a kezelés előrehaladását. Az ilyen pillanatokban érünk el önmagunk kezelésének határára. Mi a teendő ilyen esetben? Ne ellenállásunkat legyőzve, hanem azzal együtt dolgozva próbáljunk tovább haladni. Milyen érzelmi minősége van jelenlegi elégedetlenségünknek? Türelmetlenség (Nebántsvirág), kedvetlenség és kételkedés a virágok hatékonyságában (Tárnics), vagy nem tudjuk, milyen irányban foly­tassuk (Ágas Rozsnok)? Ez csak néhány, ösztönzésképpen említett példa. Aktuális érzelmi állapotunk legyen egy új virágkeverék kiindulópontja. Ha nem tud­juk állapotunkat magunk tisztázni, keressük a beszélgetés lehetőségét.
* Mechtild Scheffer - Az eredeti Bach-virágterápia (Magyar Könyvklub - 2001) 


A Bach-virágerápia folyamata
A lelki problémával küzdő páciens felkeresi a számára legszimpatikusabb Bach-virágterapiás szakembert, akiről, vagy hallott már valamit, vagy egyszerűen, úgy érzi, ő lesz az, aki segíteni tud neki. A terápia alkalmanként kb. 1 órás beszélgetés, ahol a beszélgetést kérő útkereső elmondja milyen problémák gyötrik az életben. A terapeuta, először is életmód tanácsot ad, arra nézve, hogy milyen módon tud a kereső szembenézni a problémáival és megoldani azokat. Semmiképpen nem arról van tehát szó, hogy a terapeuta átveszi a felelősséget a pácienstől. Éppen ellenkezőleg, segítséget nyújt abban, hogy miként képes tudatosan saját maga felelősséget vállalni az életében kialakul helyzetért. Az első beszélgetés alkalmával a terapeutával együtt kiválasztják azokat az alapszereket, amik az éppen aktuális problémákra kínálnak segítséget. Soha nem a testi tünet, vagy a valamikori múltbéli helyzet a meghatározó, hanem a jelen problémák.

A testi betegség esetén is az a fontos, milyen lelki reakciókat vált ki:
Türelmetlenség
Idegesség
Magábazárkozóttság
Félelem
Depresszió
stb...

A kiválasztott Bach virágesszenciákból a terapeuta tiszta vízbe csepegtet 3-3 cseppet.
Az első alkalommal ez általában 5 féle virágesszenciát jelent. Az így készült keveréket kell a páciensnek napi 3 * 4 csepp formájában a szájába cseppenteni. Ekkor a megfelelő szerek hatására elindul a gyógyulási folyamat, melyek hatásairól a "Tipikus reakciók" menüpontban olvashat. A Bach virágterápia nem hatóanyag elvű terápia, így semmilyen mellékhatása nincs. Nyugotan kiegészíthet más egyéb terápiákat, azok nem rontják le a hatását. Azonban ahhoz, hogy a tényleges hatás igazán mérhető legyen érdemes egyféle rezgésterápiát alkalmazni, kiegészítve valamilyen fizikai, vagy egyéb mozgás terápiával. A kapott oldat általában 4-5 hétre elegendő, így a szer elfogyása után kontroll beszélgetésre van szükség mely során a terapeuta segítségével tisztázzák a kialakult új lelki állapotot, és szükség szerint új keveréket állítanak össze, amiben részben benne vannak az előző szerek, mint ismétlő rezgések, másrészről pedig kikerülnek bizonyos problémák, amik csak elfedtek egy mögöttük lévő másikat. Semmiképp nem az a cél, hogy a páciens évekig terápiára járjon. A legjobb esetben már az első keverék után jelentős javulás észlelhető, de az is előfordulhat, hogy néhány alkalommal még meg kell beszélni a felmerülő újabb problémákat.