Kosár tartalma


A bevásárlókosara jelenleg üres.
  

Moksa Cseppek

Moksa Cseppek


A Tizenkét Gyógyító és más orvosságok

 


A Tizenkét Gyógyító és más orvosságok 
[1936-os kiadás - C.W. Daniel Co.]

BEVEZETÉS

Régóta ismert, hogy a Gondviselés eszközei a Természetben rejtõznek, hogy Isten a füveket és fákat ruházta fel a betegségek megelõzésére és gyógyítására szolgáló erõvel. Könyvünkben a Természet azon gyógyszereit mutatjuk be, amelyek más szereknél talán több áldásos hatással bírnak, és megadatott számukra a sok szenvedés és betegség leküzdéséhez szükséges erõ. Amikor e füvekkel gyógyítunk, a betegség fizikai természetét figyelmen kívül hagyjuk. A beteget kezeljük, és ahogyan gyógyul, a betegség tünetei is múlnak, elûzi õket az erõsödõ egészség. Köztudott, hogy ugyanaz a betegség különbözõ emberekre más és más hatást gyakorol. Ezen eltérõ hatásokat kell kezelni, mivel ezek vezetnek el minket a kór tulajdonképpeni okához. A lélek a test legérzékenyebb része, világosabban mutatja a betegség kezdetét és lefolyásának irányát, mint a testünk, ezért a megfelelõ eszenciát, esetleg eszenciákat a kedély állapota alapján kell kiválasztani. Amikor az ember beteg, általános kedélyállapota megváltozik. Aki elég figyelmes, néha jóval a betegség fellépése elõtt képes felismerni ezt a változást, és megfelelõ kezeléssel akár a tünetek kialakulását is megakadályozhatja. Ha a betegség már régóta fennáll, akkor is a szenvedõ hangulata fog segíteni a helyes gyógyír kiválasztásában. Eszerint a betegség tüneteire nem szükséges figyelmet fordítani, csakis a beteg hangulatát és életfelfogását kell figyelembe venni. E könyvben harmincnyolc különbözõ lelkiállapotot írtunk le egyszerû és könnyen megérthetõ formában. Az uralkodó kedélyállapot vagy kedélyállapotok felismerése nem ütközhet nehézségbe, s ha ez sikerül, képesek leszünk a megfelelõ gyógyír kiválasztására és akár magunk, akár mások meggyógyítására. Ezen írás címét - "A 12 gyógyító" - azért tartottuk meg, mert sok olvasónak ismerõsen csenghet. Már az elsõ 12 eszencia is annyira jótékonynak és hasznosnak bizonyult, hogy fontosnak tûnt a nagyközönséggel való megismertetésük, még mielõtt a sorozat a többi 26-tal kiegészült volna. Az eredeti 12 eszenciát csillaggal jelöltük meg.

 


AZ ESZENCIÁK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ LELKIÁLLAPOTOK

A 38 GYÓGYÍTÓ ESZENCIA 7 CSOPORTJA:

 

 

 


1. FÉLELEMRE

*1. NAPVIRÁG - Rock Rose

Gyógyír vészhelyzetekre. Olyan esetekben használatos, amikor látszólag minden remény elveszett. Baleseteknél, hirtelen betegségeknél, olyankor, amikor a beteg nagyon rémült, vagy nagyon fél, ha a helyzet annyira súlyos, hogy az érintetten teljesen eluralkodott a rettegés. Ha a beteg nincsen eszméleténél, akkor ajkait is megnedvesíthetjük a gyógyírrel. Más eszenciákra is szükségünk lehet, például iszalagra, ha a beteg eszméletlen, vagy mélyen alszik; vagy párlófûre, ha valamitõl rettenetesen szenved, és így tovább.

*2. BOHÓCVIRÁG - Mimulus

Akkor van szükség erre az eszenciára, ha az ember retteg a világ dolgaitól: fájdalomtól, balesetektõl, nyomortól, sötétségtõl, egyedülléttõl, szerencsétlenségektõl, a mindennapi élet eseményeitõl. Az ilyen panaszoktól szenvedõ emberek csendben és titokban viselik félelmeiket, problémáikról nem beszélnek nyíltan.

3. CSERESZNYESZILVA - Cherry Plum

Félelem a józan ész elveszítésétõl, attól, hogy az ember enged a késztetésnek, hogy félelmetes, szörnyû tetteket kövessen el, amelyeket valójában rossznak tart és elutasít.

4. REZGÕNYÁR - Aspen

Nem valóságos, megmagyarázhatatlan félelmekre. Amikor a beteget baljóslatú sejtelmek kínozzák, valamilyen szörnyûséges dolog eljövetelétõl fél, amelyrõl maga sem tudja, hogy mi is valójában. E tétova, rejtélyes félelmek nappal és éjjel egyaránt kísértenek. Az ilyesfajta problémáktól szenvedõ emberek gyakran húzódoznak attól, hogy titkos félelmeiket megosszák másokkal.

5. VÖRÖS VADGESZTENYE - Red Chestnut

Azok számára, akik rettenetesen féltenek másokat. Önmagukért gyakran már nem aggódnak, attól viszont rettegnek, hogy szeretteikkel szerencsétlen, szörnyû dolgok történhetnek.

 


2. BIZONYTALANSÁGRA

*6. KÉKGYÖKÉR - Cerato

Azok számára, akikben nincsen elegendõ magabiztosság, önbizalom, s emiatt képtelenek a döntéshozatalra. Állandóan másokat üldöznek tanácsokért, s emiatt gyakran pórul járnak.

*7. SZIKÁRKA - Scleranthus

Azok számára, akik attól szenvednek, hogy képtelenek két dolog közül választani: elõször az egyik tûnik jónak számukra, azután úgy látszik, hogy mégis inkább a másik a megfelelõ. Általában csendes, nyugodt, visszahúzódó emberek, akik egyedül viselik életük terheit, mivel nem hajlandók problémáikat másokkal is megbeszélni.

*8. TÁRNICS - Gentian

Azoknak, akik könnyen elkedvetlenednek. Lehetséges, hogy betegségük leküzdésében vagy életük különbözõ területein jól haladnak, mégis egy kisebb akadály vagy késedelem, amely továbbhaladásukban meggátolja õket, kétségeket ébreszthet bennük és kedvüket szegheti.

9. SÜLZANÓT - Gorse

Nagyon mélyrõl fakadó reménytelenség esetén, amikor a beteg úgy érzi, hogy minden remény elveszett és számára nincs segítség. Rábeszélésre, mások kedvéért kipróbál ugyan különféle gyógymódokat, de közben hangoztatja, hogy fel-gyógyulására nagyon csekély a remény.

10. GYERTYÁN - Hornbeam

Azoknak, akik úgy érzik, nincsen elegendõ fizikai vagy szellemi erejük és kitartásuk ahhoz, hogy cipeljék a vállukra nehezedõ terheket. A mindennapi élet gondjai túlzottnak, megoldhatatlannak tûnnek számukra, jóllehet feladataikat általában sikeresen teljesítik. Úgy gondolják, testi-lelki megerõsítésre van szükségük ahhoz, hogy problémáikat könnyebben és jobban meg tudják oldani.

11. ROZSNOK - Wild Oat

Azoknak, akik valami rendkívülit szeretnének véghezvinni, akik sok tapasztalatot gyûjtenek és mindent élvezni akarnak, amire csak lehetõségük nyílik. Problémájuk abban áll, hogy nehezen döntik el, hogy milyen tevékenységet válasszanak. Bár nagy bennük a lelkesedés, mégsem vonzódnak különösebben egyetlen területhez sem. Ez késlekedést és csalódottságot okozhat.

 


3. A JELEN TÖRTÉNÉSEI IRÁNTI ÉRDEKTELENSÉGRE

*12. ISZALAG - Clematis

Azok számára, akik álmodoznak, nem teljesen éberek, nem igazán érdeklõdnek az aktuális dolgok iránt. Csendes, nyugodt, visszahúzódó emberek, akik pillanatnyi helyzetükben nem érzik túlságosan jól magukat. Szebb jövõt remélnek, ez jobban érdekli õket, mint a jelen, mivel úgy érzik, álmaikat csak a jövõben válthatják valóra. Ha megbetegednek, kevés vagy egyáltalán semmilyen erõfeszítést nem tesznek javulásuk érdekében. Egyes esetekben úgy tûnik, várják a halált, a jobb idõk reményében, vagy azért, hogy régen elvesztett szeretteikkel találkozzanak.

13. JERIKÓI LONC - Honeysuckle

Azoknak, akik a múltban, régen elvesztett barátok, boldog pillanatok emlékeiben élnek, vagy be nem teljesült ábrándokat kergetnek, s nem hiszik el, hogy lehetnek még olyan boldogok, mint amilyenek a régi szép idõkben voltak.

14. VADRÓZSA - Wild Rose

Azok számára, akik ok nélkül érdektelenné, lemondóvá váltak a világ eseményei iránt, akik átsiklanak az életen, végzik a dolgukat, de nem tesznek különösebb erõfeszítést azért, hogy sorsukat jobbá tegyék és életükben élvezetet leljenek. Harc nélkül lemondanak az életrõl.

15. OLAJFA - Olive

Azoknak, akik fizikai vagy szellemi nehézségekkel birkóznak, teljesen kimerültek, és úgy érzik, hogy nincs egy csepp energiájuk sem arra, hogy bármiféle további erõfeszítést tegyenek. Számukra a mindennapi élet kemény munka, öröm és élvezet nélkül.

16. FEHÉR VADGESZTENYE - White Chestnut

Mindazoknak, akiknek elméjén idõnként nemkívánatos gondolatok, elképzelések, belsõ párbeszédek uralkodnak el. Mindezek akkor kerekednek felül bennük, amikor pillanatnyi érdeklõdésük nem elég erõs ahhoz, hogy figyelmüket teljesen lekösse. Nyomasztó gondolatok merülnek fel újra és újra, és ha idõnként el is tûnnek, késõbb makacsul visszatérnek. Úgy tûnik, folyamatosan körbe-körbe járnak, és sok lelki kínt okoznak. Amikor ezek a nemkívánatos, kellemetlen gondolatok jelen vannak, elûzik a lelki békét és lehetetlenné teszik, hogy a beteg a munkájára, örömeire vagy mindennapi kedvteléseire gondoljon.

17. VADREPCE - Mustard

Azok számára, akik búskomorságra, vagy teljes kétségbeesésre hajlamosak, mintha egy hideg, sötét felhõ árnyékolná be õket, s rejtené el szemük elõl a fényt és az életörömöt. Állapotuk okát nem feltétlenül lehet megtalálni vagy megmagyarázni. Ebben a helyzetben szinte lehetetlen boldognak és elégedettnek lenni.

18. VADGESZTENYERÜGY - Chestnut Bud

Azoknak, akik nem okulnak eleget tapasztalataikból és élményeikbõl, s a többieknél tovább tanulják a mindennapi élet leckéit. Van, akinek akár egyetlen élmény is elegendõ lehet, a legtöbb ember mégis úgy érzi, hogy több tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy az aktuális leckét megtanulja. Ezért nagy bánatukra ugyanazt a hibát többször is elkövetik, egészen addig, amíg végre tanulnak belõle, vagy mások kárából okulnak.

 


4. MAGÁNYOSSÁGRA

*19. BÉKALILIOM - Water Violet

Azok számára, akik egészségesen és betegen egyaránt egyedül szeretnek lenni. Csendes, nyugodt, visszahúzódó emberek, akik zaj nélkül változtatják helyüket, finoman és keveset beszélnek. Függetlenek, csak önmagukra támaszkodnak. Nem befolyásolhatók, fõleg saját véleményükre adnak. Tartózkodóak, másokat békén hagynak, a saját útjukat járják, gyakran okosak és tehetségesek. Lelki békéjük és nyugalmuk szent számukra.

*20. NEBÁNCSVIRÁG - Impatiens

Azoknak, akik gondolkodásukban és tetteikben egyaránt gyorsak, s úgy vélik, hogy mindent tétovázás és halogatás nélkül kell megtenniük. Ha betegek, azonnal meg akarnak gyógyulni. Képtelenek türelmet tanúsítani a lassú emberekkel szemben, mivel a lassúságot helytelennek és idõpocsékolásnak tartják. Az ilyen embereket megpróbálják gyorsabb haladásra serkenteni. Jobban szeretik az olyan elfoglaltságot, ahol egyedül dolgozhatnak és gondolkodhatnak, így munkájukat saját tempójukban végezhetik.

21. HANGAFÛ - Heather

Azoknak, akik állandóan társaságot keresnek, mivel roppant fontosnak tartják azt, hogy problémáikat másokkal is megvitassák. A hallgató személye nem igazán fontos számukra. A hosszabb-rövidebb ideig tartó magány nagyon boldogtalanná teszi õket.

 


5. MÁSOK ELKÉPZELÉSEI ÉS KÜLSÕ HATÁSOK IRÁNTI TÚLZOTT ÉRZÉKENYSÉGRE

*22. APRÓBOJTORJÁN - Agrimony

Kedélyes, vidám, elégedett emberek, akik szeretik a nyugalmat. A viták és veszekedések lehangolják, kifárasztják õket, így sok mindenrõl lemondanak azért, hogy mindezt elkerüljék. Gyakran vannak problémáik, zaklatottak, nyugtalanok és gondterheltek, szenvednek testileg és lelkileg, gondjaikat mégis humoros álarc mögé rejtik. Barátként és társként nagyra értékelik õket. Gyakran nyúlnak droghoz vagy alkoholhoz azért, hogy kilátástalan helyzetükbõl elmeneküljenek, vagy hogy könnyebben, jó kedéllyel viseljék megpróbáltatásaikat.

*23. KISEZERJÓFÛ - Centaury

Kedves, csendes, békés emberek, akik túlzottan kiszolgálnak másokat, s nagy igyekezetükben hajlamosak túlértékelni erejüket. Ebben a sürgetõ vágyban élnek, s így végül inkább rabszolgává, mint készséges segítõtárssá válnak. Jó természetük arra kényszeríti õket, hogy többet tegyenek, mint ami a feladatuk volna, emiatt akár életcéljukat is elhanyagolhatják.

24. DIÓFA - Walnut

Azoknak, akiknek határozott ideáik és elképzeléseik vannak, amelyek teljesen kitöltik életüket, ugyanakkor mások erõsebb véleménye, meggyõzõdése vagy lelkesedése miatt néha hajlamosak feladni saját céljaikat és elképzeléseiket. Ez az esszencia állhatatosságot és védelmet nyújt nekik az erõsebb befolyások ellen.

25. MAGYAL - Holly

Azoknak, akiken idõnként eluralkodik a féltékenység, az írigység, a bosszúvágy, vagy a gyanakvás. A haragos nyugtalanság különféle állapotaira. Belül sokat szenvedhetnek, pedig gyakran nincs is valódi okuk a boldogtalanságra.

 


6. KÉTSÉGBEESÉSRE

26. VÖRÖSFENYÕ - Larch

Azoknak, akik nincsenek megelégedve önmagukkal, a környezetükben élõknél kisebb tehetségûnek érzik magukat. Úgy érzik, soha nem lesznek sikeresek, ezért nem is próbálkoznak, nem is tesznek igazi erõfeszítéseket a sikerért.

27. ERDEIFENYÕ - Pine

Azok számára, akik folyton vádolják önmagukat. Ha sikeresek, akkor úgy érzik, hogy sokkal jobban is megcsinálhatták volna, eredményeikkel és erõfeszítéseikkel soha nem elégedettek. Roppant szorgalmasak, de szörnyen szenvednek a maguknak bebeszélt hibáktól. Néha mások hibáit is magukra veszik, és emiatt is felelõsnek érzik magukat.

28. SZILFA - Elm

Azoknak, akik jól végzik munkájukat, követik életcéljukat, akik szeretnének az emberiség számára fontos dolgokat véghezvinni, de néha erõt vesz rajtuk a levertség, és úgy érzik, hogy vállalt feladatuk annyira nehéz, hogy emberi erõvel képtelenség azt véghezvinni.

29. SZELÍDGESZTENYE - Sweet Chestnut

Azokban a pillanatokban van szükség erre az eszenciára, amikor az ember úgy érzi, hogy szenvedései elviselhetetlenné váltak. Amikor a lélek és a test elérkezik tûrõképessége végsõ határához; a beteg nem bírja tovább és úgy érzi, fel kell adnia. Ebben az állapotban sokszor úgy tûnik, hogy az ember már nem várhat mást, csak a pusztulást és a megsemmisülést.

30. ERNYÕS MADÁRTEJ - Star of Bethlehem

Azoknak, akiknek a lelkét mérhetetlen elesettség, bánat nyomja, s ez egy idõre boldogtalanná teszi õket. Nyomasztó hírek miatt fellépõ sokkos állapot, közelálló személy elvesztése, baleset utáni ijedtség esetén alkalmazható szer. Ez a szer enyhülést hoz azok számára, akik egy idõre menedéket keresnek.

31. FÛZFA - Willow

Azoknak, akiket olyan csapás ért, amit képtelenek harag és neheztelés nélkül elviselni, mivel az életet mindenekelõtt az általa hozott siker alapján ítélik meg. Úgy vélik, ilyen mértékû megpróbáltatást nem érdemeltek meg, ezért igazságtalannak tartják és borzasztóan el vannak keseredve. Emiatt gyakran kevesebb érdeklõdést és aktivitást mutatnak azon dolgok iránt is, melyeket azelõtt nagyon szerettek.

32. TÖLGYFA - Oak

Azok számára, akik minden erejüket latba vetve küzdenek betegségükkel vagy a mindennapi élet problémáival. Keményen harcolnak, mindent megpróbálnak még akkor is, ha ügyük teljesen kilátástalannak tûnik. Tovább küzdenek. Elégedetlenek önmagukkal, ha a betegség meggátolja õket kötelezettségeik teljesítésében, vagy mások segítésében. Bátor emberek, akik a legnagyobb nehézségekkel is reményvesztés és fáradtság nélkül szállnak szembe.

33. VADALMA - Crab Apple

A vadalma megtisztulást hozó eszencia azok számára, akik tisztátalannak érzik magukat. Ennek oka sokszor valami jelentéktelen apróság, máskor viszont komoly betegség is lehet, amelyet elhanyagolnak, miközben valami kevéssé fontos dologgal foglalkoznak. Mindkét esetben alig várják, hogy végre megszabaduljanak a lelkükben elhatalmasodott gondolattól. Nyilvánvalónak és fontosnak tûnik számukra, hogy problémájukat gyógykezelni kell. Ha a gyógykezelés nem jár sikerrel vagy valamiért elmarad, elkeseredetté, csalódottá válnak. E gyógyír megtisztítja a sebeket is, ha a betegnek komoly oka van azt feltételezni, hogy valamiféle méreg került a testébe, amit feltétlenül ki kell onnan ûzni.

 


7. A MÁSOK BOLDOGULÁSA IRÁNTI TÚLZOTT AGGÓDÁSRA

*34. KATÁNGKÓRÓ - Chicory

Azok számára, akik eltúlozzák a mások szükségletei és jóléte iránti aggódást, akik hajlamosak túlzásba vinni a gyermekeikrõl, rokonaikról, barátaikról való gondoskodást, s mindig akad valami, amit rendbe hoznának. Állandóan azon vannak, hogy kijavítsák azt, amirõl úgy gondolják, hogy korrekcióra szorul, s így érzik jól magukat. Megkövetelik, hogy szeretteik állandóan a közelükben legyenek.

*35. VASFÛ - Vervain

Azoknak, akiknek szilárd elképzeléseik vannak az életrõl, melyek számukra megfelelõek, s melyeken csak nagyon ritkán változtatnak. Legfõbb vágyuk, hogy a körülöttük élõket is megtérítsék saját életszemléletükre. Erõs akaratúak és bátrak, mivel mindig biztosak abban, amit tanítani akarnak. Ha megbetegszenek, még sokáig lábon maradnak és folytatják munkájukat akkor is, amikor mások már régen feladták volna.

36. SZÕLÕ - Vine

Határozott, fogékony emberek, akik biztosak saját képességeikben és magától értetõdõnek tartják a sikert. Úgy vélik, hogy mindenkinek hasznára válna, ha elfogadná az általuk felajánlott segítséget, ami természetesen saját elképzeléseiket tükrözi, hiszen õk csakis jól végezhetik el munkájukat. Ha betegek, ápolóikat is õk maguk akarják irányítani. Szükséghelyzetekben nagyon értékesek lehetnek.

37. BÜKKFA - Beech

Azoknak, akik maguk körül mindenben a szépet és a jót akarják meglátni. Habár sok minden nyilvánvalóan rossz, mégis képesek észrevenni a dolgok mélyén rejtezõ jót. Több toleranciát, elnézést és megértést kell tanúsítaniuk, hiszen minden lény útja más, s mindenki saját tökéletesítésén munkálkodik.

38. FORRÁSVÍZ - Rock Water

Azoknak, akik túlságosan szigorúak, megtagadják maguktól az élet kellemes dolgainak élvezetét, mivel úgy vélik, azok nem egyeztethetõk össze munkájukkal. Keményen kormányozzák önmagukat. Bármit megtesznek, amirõl úgy gondolják, hogy egészségüket, erejüket, aktivitásukat szolgálja. Remélik, hogy életükkel példát szolgáltathatnak másoknak, akik az õ elképzeléseiket követik majd, és ezáltal jobb emberekké válnak.

 


ADAGOLÁS

M ivel ezek az eszenciák tiszták és ártalmatlanok, nem kell félnünk a túladagolás veszélyétõl, ugyanakkor csak a legkisebb mennyiséget szükséges belõlük felhasználni. Az eszenciák egyike sem képes károkat okozni, akkor sem, ha nem megfelelõ az adott állapot kezelésé-re.

Az elkészítéshez két cseppet kell kivenni az alapeszenciából és egy kis üvegbe cseppenteni, mely majdnem teljesen meg van töltve vízzel; ha hosszabb idõre készítjük, akkor tartósítószerként egy kis brandyt is hozzá kell adni. Ez az üvegcse szolgál majd gyógyírként, s nem többet, csupán néhány cseppet, kell a tartalmából egy kis vízbe, tejbe, vagy más italba tenni (A ma beszerezhetõ eszenciákból 2 cseppet szokás 30 ml vízbe tenni, s ebbõl esettõl függõen naponta néhányszor 10-20 cseppet kell a betegnek bevenni (A fordító megjegyzése)).

Sürgõs esetekben néhány percenként adható, egészen a javulásig; egyszerûbb esetekben félóránként; hosszabb ideje tartó betegségeknél 2-3 óránként, de lehet gyakrabban vagy ritkábban is, attól függõen, hogy a beteg mit tart szükségesnek. Öntudatlan állapot esetén a beteg ajkát kell idõnként benedvesíteni. Izomláz, fájdalmak, merevség, gyulladás, vagy egyéb helyi probléma esetén testápoló szerként is alkalmazhatjuk az eszenciákat. Ilyenkor az orvosságból néhány cseppet kell egy edény vízbe tenni, egy tiszta kendõt beáztatni, majd a fájó testrészre helyezni; a kendõ szükség szerint újra meg újra benedvesíthetõ. Néhány csepp eszencia a fürdõvízhez keverve, vagy szivacsra téve is hasznos lehet.

 


AZ ESZENCIÁK ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÉTFÉLE MÓDJA

NAPSÜTÉSES MÓDSZER: Egy vékony, áttetszõ üvegedényt teljesen feltöltünk vízzel, ami lehetõleg egy közeli forrásból származzon. Virágokat gyûjtünk a növényrõl, és azonnal a víz felszínére helyezzük õket, míg teljesen be nem fedik azt, majd az edényt 3-4 órára a tûzõ napra tesszük. Az elkészítési idõ kevesebb is lehet, ha a virágok szirmai fonnyadni kezdenek. Ezután a virágokat óvatosan le kell venni a felszínrõl, és egy megfelelõ nagyságú üveget félig meg kell tölteni a vízzel, majd teljesen feltölteni brandyvel, ami tartósítani fogja az eszenciát. Ez az üveg az alapeszenciánk, amit ilyen tömény formában nem használhatunk fel. Néhány cseppet átcseppentünk belõle egy másikba, amivel azután a betegeket kezeljük, így alapeszenciánk sokáig kitart majd. Ezzel a módszerrel készítjük az alábbi gyógyíreket: apróbojtorján, kisezerjófû, kékgyökér, katángkóró, iszalag, tárnics, sülzanót, hanga, nebáncsvirág, bohócvirág, tölgyfa, olajfa, vadrózsa, forrásvíz, szikárka, rozsnok, vasfû, szõlõ, békaliliom, fehérvirágú vadgesztenye. Forrásvíz: régóta ismert, hogy bizonyos kutak gyógyító erõvel bírnak; az ilyen kutak, források híressé váltak gyógyerejük miatt. Minden forrás használható, melynek gyógyító ereje van és természetes állapotában maradt fenn, nincs emberi építményekkel körülvéve.

FORRALÁSOS MÓDSZER: A többi eszencia az alábbi módszerrel készítendõ: a növényeket fél órán át tiszta vízben kell fõzni. Ezután a fõzetet szûrjük le, a megfelelõ üveget félig töltsük meg vele, majd miután lehûlt, töltsük fel brandyvel, ami tartósítani fogja az eszenciát. Vadgesztenyerügy: A rügyeket fehérvirágú vadgesztenyefáról gyûjtsük, még felnyílás elõtt. A többi növény esetében a virágok mellé apró ágakat, hajtásokat és (ha már vannak) fiatal friss levélkéket is szedjünk a fõzetbe. Az összes felsorolt gyógynövény vadon is megtalálható a Brit Szigeteken, a szõlõ, az olajfa, és a kékgyökér kivételével, noha néhányuk eredetileg Közép- és Dél-Európából vagy Észak-India és Tibet vidékérõl származik.

 


A következõ táblázatban a felsorolt gyógyfüvek magyar és tudományos neve található meg:

 • 1. molyhos napvirág Helianthemum nummularium Dun.
 • 2. sárga bohócvirág Mimulus guttatus DC.
 • 3. cseresznyeszilva Prunus cerasifera Ehrh.
 • 4. rezgõ nyár Populus tremula L.
 • 5. vörös vadgesztenye Aesculus x carnea Hayne
 • 6. kékgyökér Ceratostigma willmottianum Bunge
 • 7. egynyári szikárka Scleranthus annuus L.
 • 8. csinos tárnicska Gentianella livonica (Ledeb.) Soó
 • 9. európai sülzanót Ulex europaeus L.
 • 10. gyertyán Carpinus betulus L.
 • 11. ágas rozsnok Bromus ramosus Huds.
 • 12. erdei iszalag Clematis vitalba L.
 • 13. jerikói lonc Lonicera caprifolium L.
 • 14. gyepûrózsa Rosa canina L.
 • 15. olajfa Olea europaea L.
 • 16. fehér vadgesztenye Aesculus hippocastanum L.
 • 17. vadrepce Sinapis arvensis L.
 • 18. fehér vadgesztenye rügye Aesculus hippocastanum L.
 • 19. békaliliom Hottonia palustris L.
 • 20. bíbornenyúljhozzám Impatiens glandulifera Royle
 • 21. csarab Calluna vulgaris L.
 • 22. közönséges párlófû Agrimonia eupatoria L.
 • 23. kisezerjófû Centaurium erythraea Rafn.
 • 24. diófa Juglans regia L.
 • 25. magyal Ilex aquifolium L.
 • 26. vörösfenyõ Larix decidua Mill.
 • 27. erdeifenyõ Pinus sylvestris L.
 • 28. érdeslevelû szil Ulmus procera Salisb.
 • 29. szelídgesztenye Castanea sativa Mill.
 • 30. ernyõs madártej Ornithogalum umbellatum L.
 • 31. fehér fûz Salix alba L.
 • 32. tölgyfa Quercus sp.
 • 33. vadalma Malus sylvestris (L.) Mill.
 • 34. kék katángkóró Cichorium intybus L.
 • 35. vasfû Verbena officinalis L.
 • 36. bortermõ szõlõ Vitis vinifera L.
 • 37. bükkfa Fagus sylvatica L.

 

 


Gondoljunk szívünkben örömmel és hálával Minden Dolgok Teremtõjére, aki irántunk való végtelen szeretetében megteremtette a mezõk növényeit, hogy gyógyulást hozzanak nekünk.